Definitie

Amber van Opijnen is een bedrijf die zich richt op live muziek en zangcoaching. Voornamelijk, maar niet uitsluitend, uitgevoerd door Amber van Opijnen.

Overeenkomst

• Amber van Opijnen biedt live muziek en/of zangcoaching.

• Boekingen zijn definitief nadat de aanbetaling is voldaan.

Annulering live muziek

• Amber van Opijnen behoudt zich het recht voor een boeking te annuleren wanneer het niet ‘klikt’ of ‘past’. Amber van Opijnen belooft dit binnen redelijke termijn (uiterlijk 2 maanden voor de gelegenheid) schriftelijk aan te geven;

• Annulering vanuit de opdrachtgever tot 2 maanden voor de gelegenheid leidt tot een verschuldiging van 20% van de afgesproken kosten.

• Annulering tussen twee maanden en 1 maand voor de gelegenheid leidt tot een verschuldiging van 50% van de afgesproken kosten;

• Annulering tussen 1 maand en de datum van de gelegenheid of voortijdig afbreken van de boeking tijdens de dag leidt tot een verschuldiging van 100% van de afgesproken kosten.

• Bij annulering vanuit opdrachtgever worden alle reeds gemaakte kosten gefactureerd aan de opdrachtgever. Bij annulering vanuit Amber van Opijnen is dit uiteraard niet het geval

• Bij annulering vanuit Amber van Opijnen korter dan twee weken voor de gelegenheid doet deze er alles aan om een passende gelijke vervanging te vinden. 

• Bij onvoorziene omstandigheden aan de kant van Amber van Opijnen, hieronder valt o.a. ziekte, ongeval, natuurramp, overmacht door andere zaken, waarbij vervanging geen mogelijkheid meer is, zijn er geen kosten voor opdrachtgever. 

• Amber van Opijnen kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor geleden schade door annulering vanuit Amber van Opijnen (zowel materieel als immaterieel) .

Bereikbaarheid voor afspraken

• Amber van Opijnen heeft input nodig voor het voorbereiden voor het optreden. Opdrachtgever verplicht zich goed en helder te communiceren met de geboekte artiest.

• Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de communicatie is Amber van Opijnen gerechtigd de overeenkomst te annuleren. 

Buitengelegenheden en apparatuur

• Bij buitengelegenheden is de opdrachtgever verplicht voorzorgsmaatregelen te treffen in geval van regen. Apparatuur van Amber van Opijnen is niet gemaakt voor vocht en Amber van Opijnen behoudt zich te allen tijde het recht voor het optreden te annuleren als zij het vermoeden heeft dat de apparatuur beschadigt.

• De opdrachtgever heeft een inspanningsverplichting wat betreft het garanderen van de veiligheid van de apparatuur van Amber van Opijnen. Indien Amber van Opijnen, of de artiest ter plaatse namens Amber van Opijnen, van mening is dat de opdrachtgever onvoldoende maatregelen heeft getroffen om de apparatuur van Amber van Opijnen te beschermen is, ondanks annulering van Amber van Opijnen, opdrachtgever toch 100% van de geoffreerde kosten verschuldigd.

• Indien er sprake is van overmacht en opdrachtgever heeft genoeg gedaan om de apparatuur van Amber van Opijnen te beschermen, delen opdrachtgever en opdrachtnemer het risico en is opdrachtgever slechts 50% van de afgesproken kosten verschuldigd. De kosten voor reparatie of vervanging van apparatuur ligt bij Amber van Opijnen. 

Gebruik van foto- en/of videomateriaal door Amber van Opijnen

• Artiesten zijn in grote mate afhankelijk van beeldmateriaal van optredens. Amber van Opijnen behoudt zich het recht voor om foto- en/of videomateriaal van dit optreden te gebruiken voor promotionele doeleinden, zoals Facebookpromotie of gebruik op de website.

• Opdrachtgever stelt eventueel foto- en/of videomateriaal waarop Amber van Opijnen te zien en/of horen is beschikbaar voor opdrachtnemer. Opdrachtgever spreekt dit af met derde partijen die dit materiaal hebben gemaakt.

• Amber van Opijnen verplicht zich het gebruik van dergelijk materiaal met expliciete melding van maker.

• Amber van Opijnen houdt bij gebruik van foto- en/of videomateriaal rekening met geldende Europese privacyregels. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor goedkeuring van gebruik bij gasten.

• Bij klachten van mensen die zichzelf herkennen op een foto en/of video gebruikt door Amber van Opijnen, verplicht opdrachtnemer zich deze foto per direct uit het digitale gebruik te halen. In het geval van printwerk verwijdert Amber van Opijnen bij de eerstvolgende druk.  Gebruik van foto- en/of videomateriaal door opdrachtgever.

• Opdrachtgever mag foto- en/of videomateriaal waarop een een optreden van Amber van Opijnen te zien is, tot maximaal 1 jaar na datum van evenement en niet voor evenementen die niet of weinig te maken hebben met oorspronkelijk evenement.

• Bij klachten van mensen die zichzelf herkennen op een foto en/of video gebruikt door opdrachtgever, verplicht opdrachtgever zich deze foto per direct uit het digitale gebruik te halen. In het geval van printwerk verwijdert opdrachtgever bij de eerstvolgende druk tenzij het om inhoudelijk compromitterend materiaal gaat. Dan is de opdrachtgever verplicht het per direct uit de roulatie te halen.

Vragen?

Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen.